Không phải đại lý

 1. https://shopee.vn/jessicataro 
 2. https://shopee.vn/taiwancosmetics 
 3. https://shopee.vn/2teashop
 4. https://shopee.vn/thienthu315
 5. https://shopee.vn/hatacosmask 
 6. https://shopee.vn/fairy.mask
 7. https://shopee.vn/tamie0512
 8. https://shopee.vn/hapi321
 9. https://shopee.vn/huyenhugo198.
 10. https://shopee.vn/tranghuyen.store
 11. https://shopee.vn/tptn123
 12. https://shopee.vn/minhtu7987
 13. https://shopee.vn/rinrinhouse  ==> shop làm giả giấy tờ
 14. https://shopee.vn/bithimy
 15. https://shopee.vn/lysu1996
 16. https://shopee.vn/bo.cosmetic
 17. https://www.facebook.com/phuonganhbongshop ==> facebook không phải của hãng
 18. https://shopee.vn/minhtu7987 ==> shop làm giả giấy tờ
 19. https://shopee.vn/trang3695 ==> shop làm giả giấy tờ
 20. https://shopee.vn/adishop102 ==> shop làm giả giấy tờ
 21. https://shopee.vn/shinelikeher ==> shop làm giả giấy tờ
 22. https://shopee.vn/rinrinhouse ==> shop làm giả giấy tờ
 23. https://shopee.vn/lythaonguyen24==> không phải hàng công ty
 24. https://shopee.vn/lanhp.1710 ==> không phải hàng công ty
 25. https://shopee.vn/jb2005 ==> shop làm giả giấy tờ
 26. https://shopee.vn/mypham_mimi05 ==> shop làm giả giấy tờ
 27. https://shopee.vn/vukl5698 ==> shop làm giả giấy tờ
 28. https://shopee.vn/nhungshironeko                 https://shopee.vn/L%E1%BA%BB-mi%E1%BA%BFng-m%E1%BA%B7t-n%E1%BA%A1-Naruko-tr%C3%A0m-tr%C3%A0-b%E1%BA%A3n-%C4%90%C3%A0i-i.28404505.2320304129   ==> shop làm giả giấy tờ
 29. https://shopee.vn/myphamibeauty ==> shop làm giả giấy tờ
 30. https://shopee.vn/nguyenminion33 ==> shop làm giả giấy tờ
 31. https://shopee.vn/myphamtranghuyen ==> shop làm giả giấy tờ

CHAT FACEBOOK

Naruko Việt Nam